ค่ายเยาวชน "ลมหายใจไร้มลทิน" รุ่นที่ 6

วันที่ 26-28 เมษายน 2561
ณ สถาบันพระประชาบดี จังหวัดปทุมธานี