ค่ายเยาวชน "ลมหายใจไร้มลทิน" รุ่นที่ 6

วันที่ 20-22 เมษายน 2560
ณ สถาบันพระประชาบดี ธัญบุรี ปทุมธานี