การอบรมค่ายเยาวชน “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2559

วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559
ณ สถาบันพระประชาบดี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี