ค่ายเยาวชน "ลมหายใจไร้มลทิน" ประจำปี 2557 หลักสูตร "พลังจิตใต้สำนึก สู่ลมหายใจไร้มลทิน"

วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2557
ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพ