การอบรมค่ายเยาวชน “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2555

วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555
ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร