ค่ายเยาวชน "ลมหายใจไร้มลทิน" ประจำปี 2556

วันที่ 7-9 มิถุนายน 2556
ณ ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม