กิจกรรมเคลื่อนที่สู่โรงเรียน พื้นที่ภาคใต้ ประจำปี 2562