มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” เชิญชมการแสดงเยาวชนไทย...