บรรยากาศคอนเสิร์ท “เธอคือแรงแห่งลมหายใจ” เพื่อขอบคุณผู้ร่วมปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตในสังคมไทย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องรอยัล จูบิลี IMPACT เมืองทองธานี