servertogel serverprediksi.com Servertogel, bandar togel dan situs togel terpercaya.
Posted on

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จับมือ ดย. จัด “ค่ายลมหายใจไร้มลทิน” รุ่นที่ 11

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จับมือ ดย. จัด “ค่ายลมหายใจไร้มลทิน” รุ่นที่ 11 มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายลมหายใจไร้มลทิน” รุ่นที่ 11 โดยมี อภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชน สร้างเครือข่ายเป็นแกนนำในการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมในการทำความดี ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีเด็ก และเยาวชนระดับมัธยมศึกษา เครือข่ายเด็กและเยาวชนทั่วไป สมาชิกชมรมลมหายใจไร้มลทิน ร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 70 คนContinue readingมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จับมือ ดย. จัด “ค่ายลมหายใจไร้มลทิน” รุ่นที่ 11

Posted on

“Counterfeit” โดย ทีม Fusion Film

รางวัลชนะเลิศ การประกวดวิดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริต ชีวิตออนไลน์” Season 2 ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ตามกิจกรรมการประกวดของโครงการลมหายใจไร้มลทิน ปี 2565 จัดโดย มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน วิดีโอคลิปเรื่อง “Counterfeit” ทีม Fusion Film สมาชิกจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงบทบาทสมมุติ เพื่อใช้ในการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตเท่านั้น #ผลงานเป็นลิขสิทธิ์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนและมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน

Posted on

“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลการประกวดปี 2565

“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลการประกวดปี 2565 มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประกวดกิจกรรมประจำปี 2565 ซึ่งประกาศผล และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ รวม 4 ประเภท ดังนี้ ประกวดเรียงความหัวข้อ “ประเทศชาติรุ่งเรือง เพราะพลเมืองซื่อสัตย์สุจริต” ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กชายพสิษฐ์ มีชนะ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ นายศักดา จันทรักษ์Continue reading“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลการประกวดปี 2565

Posted on

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2565 ประกาศผลการประกวดฯ ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2565 ทั้ง 4 ประเภท – ผู้ที่ได้รับรางวัลฯ กรุณาตอบแบบตอบรับพร้อมแนบเอกสาร ตาม Link คลิค >> https://forms.gle/RHi1GTWKKVgtu2t69***หมดเขตภายในวันที่ 20 มกราคม 2566*** สอบถามเพิ่มเติม คลิค >>> https://lin.ee/RmzqeMAหรือ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน โทร. 0 2055Continue readingประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2565

Posted on

“อยากได้” โดย ทีมรักดีมีเดีย

“อยากได้” โดย ทีมรักดีมีเดีย รางวัลชนะเลิศ การประกวดวิดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริต ชีวิตออนไลน์” ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ตามกิจกรรมการประกวดของโครงการลมหายใจไร้มลทิน ปี 2564 จัดโดย มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน วิดีโอคลิปเรื่อง “อยากได้” ทีม รักดีมีเดีย สมาชิกจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมContinue reading“อยากได้” โดย ทีมรักดีมีเดีย

Posted on

“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลการประกวดปี 2564

“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลการประกวดปี 2564 มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศผล และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมประจำปี 2564 รวม 4 ประเภท ดังนี้ ประกวดเรียงความหัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริตนำชาติพัฒนา” ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กชายพนมกร อุ่งเกตุ โรงเรียนบ้านก๊อน้อย จังหวัดพะเยาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ นางสาวพรประภา สิทธิกานต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาContinue reading“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลการประกวดปี 2564

รายละเอียด / ใบสมัคร ปี 2565

รายละเอียด / ใบสมัคร ปี 2565 ดาวน์โหลด POSTER_LomHaiJai_2022_PR ดาวน์โหลด รายละเอียดการประกวดฯ ปี 2565 ดาวน์โหลด 1.หนังสือประทับตรา ดาวน์โหลด 2.1 ใบสมัครเรียงความ ดาวน์โหลด 2.1 ใบสมัครเรียงความ ดาวน์โหลด 2.2 ใบสมัครร้องเพลงคิดดีทำดี ดาวน์โหลด 2.2 ใบสมัครร้องเพลงคิดดีทำดี ดาวน์โหลด 2.3 ใบสมัครร้องเพลงด้วยลมหายใจ ดาวน์โหลด 2.3Continue readingรายละเอียด / ใบสมัคร ปี 2565

Posted on

“ลมหายใจไร้มลทิน” ชวนเยาวชนส่งผลงานประกวด ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

  “ลมหายใจไร้มลทิน” ชวนเยาวชนส่งผลงานประกวด ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” รณรงค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตต่อเนื่อง เชิญเด็ก และเยาวชน ส่งผลงานประกวด 4 ประเภท เรียงความ ร้องเพลง วาดภาพ และ VDO Clip ตั้งแต่วันนี้-1 พฤศจิกายน 2564 สุกานดา ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ ร่วมกับContinue reading“ลมหายใจไร้มลทิน” ชวนเยาวชนส่งผลงานประกวด ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

servertogel serverprediksi.com Servertogel, bandar togel dan situs togel terpercaya.