บรรยากาศคอนเสิร์ท “เธอคือแรงแห่งลมหายใจ” เพื่อขอบคุณผู้ร่วมปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตในสังคมไทย

บรรยากาศคอนเสิร์ท “เธอคือแรงแห่งลมหายใจ” เพื่อขอบคุณผู้ร่วมปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตในสังคมไทย วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องรอยัล จูบิลี IMPACT เมืองทองธานี

Scroll Up