การอบรมค่ายเยาวชน “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2555

การอบรมค่ายเยาวชน “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2555 วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Scroll Up