ค่ายเยาวชน “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2557 หลักสูตร “พลังจิตใต้สำนึก สู่ลมหายใจไร้มลทิน”

ค่ายเยาวชน “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2557 หลักสูตร “พลังจิตใต้สำนึก สู่ลมหายใจไร้มลทิน” วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพ

Scroll Up