มอบรางวัล การประกวดกิจกรรมฯ ตามโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ปีที่ 9

มอบรางวัล การประกวดกิจกรรมฯ ตามโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ปีที่ 9 วันที่ 28 มกราคม 2559 ณ Royal Jubilee Ballroom IMPACT Challenger

Scroll Up