servertogel serverprediksi.com Servertogel, bandar togel dan situs togel terpercaya.
Posted on

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จับมือ ดย. จัด “ค่ายลมหายใจไร้มลทิน” รุ่นที่ 11

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จับมือ ดย. จัด “ค่ายลมหายใจไร้มลทิน” รุ่นที่ 11 มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายลมหายใจไร้มลทิน” รุ่นที่ 11 โดยมี อภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชน สร้างเครือข่ายเป็นแกนนำในการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมในการทำความดี ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีเด็ก และเยาวชนระดับมัธยมศึกษา เครือข่ายเด็กและเยาวชนทั่วไป สมาชิกชมรมลมหายใจไร้มลทิน ร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 70 คนContinue readingมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จับมือ ดย. จัด “ค่ายลมหายใจไร้มลทิน” รุ่นที่ 11

Posted on

“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลการประกวดปี 2565

“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลการประกวดปี 2565 มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประกวดกิจกรรมประจำปี 2565 ซึ่งประกาศผล และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ รวม 4 ประเภท ดังนี้ ประกวดเรียงความหัวข้อ “ประเทศชาติรุ่งเรือง เพราะพลเมืองซื่อสัตย์สุจริต” ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กชายพสิษฐ์ มีชนะ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ นายศักดา จันทรักษ์Continue reading“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลการประกวดปี 2565

Posted on

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2565 ประกาศผลการประกวดฯ ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2565 ทั้ง 4 ประเภท – ผู้ที่ได้รับรางวัลฯ กรุณาตอบแบบตอบรับพร้อมแนบเอกสาร ตาม Link คลิค >> https://forms.gle/RHi1GTWKKVgtu2t69***หมดเขตภายในวันที่ 20 มกราคม 2566*** สอบถามเพิ่มเติม คลิค >>> https://lin.ee/RmzqeMAหรือ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน โทร. 0 2055Continue readingประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2565

Posted on

“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลการประกวดปี 2564

“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลการประกวดปี 2564 มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศผล และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมประจำปี 2564 รวม 4 ประเภท ดังนี้ ประกวดเรียงความหัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริตนำชาติพัฒนา” ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กชายพนมกร อุ่งเกตุ โรงเรียนบ้านก๊อน้อย จังหวัดพะเยาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ นางสาวพรประภา สิทธิกานต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาContinue reading“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลการประกวดปี 2564

Posted on

“ลมหายใจไร้มลทิน” ชวนเยาวชนส่งผลงานประกวด ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

  “ลมหายใจไร้มลทิน” ชวนเยาวชนส่งผลงานประกวด ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” รณรงค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตต่อเนื่อง เชิญเด็ก และเยาวชน ส่งผลงานประกวด 4 ประเภท เรียงความ ร้องเพลง วาดภาพ และ VDO Clip ตั้งแต่วันนี้-1 พฤศจิกายน 2564 สุกานดา ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ ร่วมกับContinue reading“ลมหายใจไร้มลทิน” ชวนเยาวชนส่งผลงานประกวด ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

Posted on

“ลมหายใจไร้มลทิน” อบรมครูปฐมวัย เมืองคอน

“ลมหายใจไร้มลทิน” อบรมครูปฐมวัย เมืองคอน มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ถ่ายทอดค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต เพิ่มเทคนิค “เล่า ร้อง เต้น เล่น” ให้ครูปฐมวัย และบุคลากรทางการศึกษา ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดหน้าทับ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุกานดา ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน เผยว่า มูลนิธิฯ ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็ก และเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กระดับปฐมวัย ซึ่งในแต่ละปีมูลนิธิฯ จะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และจะมีคุณครูให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก “ล่าสุด มูลนิธิฯContinue reading“ลมหายใจไร้มลทิน” อบรมครูปฐมวัย เมืองคอน

Posted on

“เปิดอบรม “ค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทิน” ปี 2563

“เปิดอบรม “ค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทิน” ปี 2563 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับเยาวชน โดยมี ณิชาพัชณ์ เพ็ชรพันธุ์ ผอ.กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ จิตรมณี ศรีประเสริฐ ผอ.กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กรมกิจการเด็กและเยาวชน มือนาง ปิยะพงษ์ ผู้แทนมูลนิธิฯ และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้ความรู้ โดยกิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพระประชาบดีContinue reading“เปิดอบรม “ค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทิน” ปี 2563

Posted on

“ลมหายใจไร้มลทิน” จัดประกวดผลงานเยาวชน ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

“ลมหายใจไร้มลทิน” จัดประกวดผลงานเยาวชน ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” รณรงค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ชวนเด็ก และเยาวชน ส่งผลงานประกวด 4 ประเภท เรียงความ ร้องเพลง วาดภาพ และ VDO Clip ตั้งแต่วันนี้-16 พฤศจิกายน 2563 ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทินเปิดเผยว่า มูลนิธิฯ ร่วมกับ กรมกิจการเด็ก และเยาวชน (ดย.) จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต มานานกว่าContinue reading“ลมหายใจไร้มลทิน” จัดประกวดผลงานเยาวชน ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

Posted on

“ลมหายใจไร้มลทิน” ขยายเครือข่ายซื่อสัตย์สุจริตสู่เมืองคอน

“ลมหายใจไร้มลทิน” ขยายเครือข่ายซื่อสัตย์สุจริตสู่เมืองคอน “ชมรมลมหายใจไร้มลทิน” โดยการสนับสนุนของ “มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน” ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมตามโครงการ “ซื่อสัตย์ สร้างรับผิดชอบ รักษาสิ่งแวดล้อม” เพื่อเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และขยายเครือข่ายเยาวชน ตามพันธกิจมูลนิธิฯ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ด้านการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ และบริเวณชายหาดบางสาร ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมนี้มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 22Continue reading“ลมหายใจไร้มลทิน” ขยายเครือข่ายซื่อสัตย์สุจริตสู่เมืองคอน

Posted on

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน รับมอบเงินสนับสนุนจาก วราทิพย์ เชยศักดิ์

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน รับมอบเงินสนับสนุนจาก วราทิพย์ เชยศักดิ์ ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน รับมอบเงินจาก วราทิพย์ เชยศักดิ์ ผู้บริหารนิตยสารโมโตครอส เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของมูลนิธิฯ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สื่อสากล จำกัด วราทิพย์ กล่าวว่า “ด้วยสภาพสถานการณ์ปัจจุบันทำให้ตนอยากช่วยเหลือสังคม จึงได้ปรึกษาสามี (คุณสำราญ เชยศักดิ์) และมีความเห็นตรงกันว่า สนับสนุน มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน เราเห็นความทุ่มเทของคุณปุ๊ก (ชไมพร ปภัสร์พงษ์Continue readingมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน รับมอบเงินสนับสนุนจาก วราทิพย์ เชยศักดิ์

servertogel serverprediksi.com Servertogel, bandar togel dan situs togel terpercaya.