Posted on

“ลมหายใจไร้มลทิน” ชวนเยาวชนส่งผลงานประกวด ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

  “ลมหายใจไร้มลทิน” ชวนเยาวชนส่งผลงานประกวด ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” รณรงค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตต่อเนื่อง เชิญเด็ก และเยาวชน ส่งผลงานประกวด 4 ประเภท เรียงความ ร้องเพลง วาดภาพ และ VDO Clip ตั้งแต่วันนี้-1 พฤศจิกายน 2564 สุกานดา ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ ร่วมกับContinue reading“ลมหายใจไร้มลทิน” ชวนเยาวชนส่งผลงานประกวด ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

Posted on

“ลมหายใจไร้มลทิน” อบรมครูปฐมวัย เมืองคอน

“ลมหายใจไร้มลทิน” อบรมครูปฐมวัย เมืองคอน มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ถ่ายทอดค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต เพิ่มเทคนิค “เล่า ร้อง เต้น เล่น” ให้ครูปฐมวัย และบุคลากรทางการศึกษา ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดหน้าทับ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุกานดา ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน เผยว่า มูลนิธิฯ ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็ก และเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กระดับปฐมวัย ซึ่งในแต่ละปีมูลนิธิฯ จะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และจะมีคุณครูให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก “ล่าสุด มูลนิธิฯContinue reading“ลมหายใจไร้มลทิน” อบรมครูปฐมวัย เมืองคอน

Posted on

“เปิดอบรม “ค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทิน” ปี 2563

“เปิดอบรม “ค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทิน” ปี 2563 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับเยาวชน โดยมี ณิชาพัชณ์ เพ็ชรพันธุ์ ผอ.กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ จิตรมณี ศรีประเสริฐ ผอ.กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กรมกิจการเด็กและเยาวชน มือนาง ปิยะพงษ์ ผู้แทนมูลนิธิฯ และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้ความรู้ โดยกิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพระประชาบดีContinue reading“เปิดอบรม “ค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทิน” ปี 2563

Posted on

“ลมหายใจไร้มลทิน” จัดประกวดผลงานเยาวชน ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

“ลมหายใจไร้มลทิน” จัดประกวดผลงานเยาวชน ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” รณรงค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ชวนเด็ก และเยาวชน ส่งผลงานประกวด 4 ประเภท เรียงความ ร้องเพลง วาดภาพ และ VDO Clip ตั้งแต่วันนี้-16 พฤศจิกายน 2563 ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทินเปิดเผยว่า มูลนิธิฯ ร่วมกับ กรมกิจการเด็ก และเยาวชน (ดย.) จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต มานานกว่าContinue reading“ลมหายใจไร้มลทิน” จัดประกวดผลงานเยาวชน ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

Posted on

“ลมหายใจไร้มลทิน” ขยายเครือข่ายซื่อสัตย์สุจริตสู่เมืองคอน

“ลมหายใจไร้มลทิน” ขยายเครือข่ายซื่อสัตย์สุจริตสู่เมืองคอน “ชมรมลมหายใจไร้มลทิน” โดยการสนับสนุนของ “มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน” ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมตามโครงการ “ซื่อสัตย์ สร้างรับผิดชอบ รักษาสิ่งแวดล้อม” เพื่อเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และขยายเครือข่ายเยาวชน ตามพันธกิจมูลนิธิฯ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ด้านการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ และบริเวณชายหาดบางสาร ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมนี้มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 22Continue reading“ลมหายใจไร้มลทิน” ขยายเครือข่ายซื่อสัตย์สุจริตสู่เมืองคอน

Posted on

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน รับมอบเงินสนับสนุนจาก วราทิพย์ เชยศักดิ์

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน รับมอบเงินสนับสนุนจาก วราทิพย์ เชยศักดิ์ ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน รับมอบเงินจาก วราทิพย์ เชยศักดิ์ ผู้บริหารนิตยสารโมโตครอส เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของมูลนิธิฯ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สื่อสากล จำกัด วราทิพย์ กล่าวว่า “ด้วยสภาพสถานการณ์ปัจจุบันทำให้ตนอยากช่วยเหลือสังคม จึงได้ปรึกษาสามี (คุณสำราญ เชยศักดิ์) และมีความเห็นตรงกันว่า สนับสนุน มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน เราเห็นความทุ่มเทของคุณปุ๊ก (ชไมพร ปภัสร์พงษ์Continue readingมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน รับมอบเงินสนับสนุนจาก วราทิพย์ เชยศักดิ์

Posted on

“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลเยาวชน ชนะการประกวดปี 2562

“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลเยาวชน ชนะการประกวดปี 2562 “ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลเยาวชน ชนะการประกวดปี 2562 มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศผล และมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมประจำปี 2562 ขยายเครือข่ายเยาวชนซื่อสัตย์สุจริตทั่วประเทศ ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” เผยว่า มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมการประกวด ประจำปี 2562 รวม 4 ประเภท ได้แก่ เรียงความ ร้องเพลง วาดภาพศิลปะContinue reading“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลเยาวชน ชนะการประกวดปี 2562

Posted on

“ประกาศผลการประกวดกิจกรรมฯ ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2562 ทั้ง 4 ประเภท

“ประกาศผลการประกวดกิจกรรมฯ ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2562 ทั้ง 4 ประเภท ทั้งนี้..มูลนิธิฯ ขอแสดงความยินดีกับเด็กและเยาวชน, โรงเรียน และมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลพิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา จะมีขึ้นในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลลูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคท์ เมืองทองธานี โดยมูลนิธิฯ จะส่งหนังสือแจ้งให้กับผู้ได้รับรางวัลอีกครั้ง >>ดาวน์โหลดกำหนดการพิธีมอบรางวัลและแบบตอบรับที่:Continue reading“ประกาศผลการประกวดกิจกรรมฯ ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2562 ทั้ง 4 ประเภท

Posted on

“ลมหายใจไร้มลทิน” ขยายเครือข่าย 4 ภาค 5 พื้นที่ ปลูกฝังความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ รักษาสิ่งแวดล้อม

“ลมหายใจไร้มลทิน” ขยายเครือข่าย 4 ภาค 5 พื้นที่ ปลูกฝังความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ รักษาสิ่งแวดล้อม ชมรม “ลมหายใจไร้มลทิน” เครือข่ายของ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดโครงการเสริมสร้างพลังเด็กและเยาวชนไทย ถ่ายทอดค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้แนวคิด “ซื่อสัตย์ สร้างรับผิดชอบ รักษาสิ่งแวดล้อม” ประเดิมกรุงเทพฯ เป็นแห่งแรก ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน เผยว่า มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้เด็ก และเยาวชน ตลอดเวลาContinue reading“ลมหายใจไร้มลทิน” ขยายเครือข่าย 4 ภาค 5 พื้นที่ ปลูกฝังความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ รักษาสิ่งแวดล้อม

Posted on

“ลมหายใจไร้มลทิน” จัดอบรม “ครูปฐมวัย” หวังปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้เด็กเล็ก

“ลมหายใจไร้มลทิน” จัดอบรม “ครูปฐมวัย” หวังปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้เด็กเล็ก มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” จัดอบรมครูปฐมวัย จากโรงเรียนภาครัฐ ภาคเอกชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว่า 80 คน แนะนำเทคนิคการสอนเพื่อถ่ายทอดค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวคิด “เล่า ร้อง เต้น เล่น” บริหารสมอง เพื่อลมหายใจไร้มลทิ ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน เผยว่า มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้เด็ก และเยาวชนมาตลอด 11 ปีContinue reading“ลมหายใจไร้มลทิน” จัดอบรม “ครูปฐมวัย” หวังปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้เด็กเล็ก

Scroll Up