Posted on

“สี่สิบบาทนั้น..ของฉันหรือใคร?”

“สี่สิบบาทนั้น..ของฉันหรือใคร?” “สี่สิบบาทนั้น..ของฉันหรือใคร?” คือคลิพสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ที่ถูกถ่ายทอดออกมา โดย ทีม Money is on fire Production โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของรางวัลชนะเลิศ การประกวดวิดีโอคลิพสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “สังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต” ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ตามกิจกรรมการประกวดของมูลนิธิฯ ปี 2562 https://www.youtube.com/watch?v=H06Jlt4S7ew เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงบทบาทสมมุติ เพื่อใช้ในการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตเท่านั้น #ผลงานเป็นลิขสิทธิ์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนและมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน

Posted on

“วิน (ญาณ)”

“วิน (ญาณ)” “วิน (ญาน)” คือคลิพสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ที่ถูกถ่ายทอดออกมา โดย ทีม Full house มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร เจ้าของรางวัลชนะเลิศ การประกวดวีดีโอคลิพสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “สังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต” ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ตามกิจกรรมการประกวดของมูลนิธิฯ ปี 2562 https://www.youtube.com/watch?v=H06Jlt4S7ew เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงบทบาทสมมุติเพื่อใช้ในการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตเท่านั้น #ผลงานเป็นลิขสิทธิ์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนและมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน

Posted on

ดวงดาวแห่งความซื่อสัตย์ Version ภาษามือ

ดวงดาวแห่งความซื่อสัตย์ Version ภาษามือ เพลงดวงดาวแห่งความซื่อสัตย์ Version ภาษามือ โดย (ครูนัน) นันทนา ลำเทียน ร้องนำ : ‘เด็กหญิงต้นฉบับ’ พรอักษร แสนยะมูล คำร้อง/ทำนอง : ‘กุดจี่’ พรชัย แสนยะมูล ทำนอง/เรียบเรียง : เมธี ทวีทรัพย์ ร้องสนับสนุน : ศิลป์สุภาษ์ แสนยะมูล, พ่อกุดจี่, อาเคContinue readingดวงดาวแห่งความซื่อสัตย์ Version ภาษามือ

Posted on

ดวงดาวแห่งความซื่อสัตย์ KID

ดวงดาวแห่งความซื่อสัตย์ KID เพลงดวงดาวแห่งความซื่อสัตย์ ร้องนำ : ‘เด็กหญิงต้นฉบับ’ พรอักษร แสนยะมูล คำร้อง/ทำนอง : ‘กุดจี่’ พรชัย แสนยะมูล ทำนอง/เรียบเรียง : เมธี ทวีทรัพย์ ร้องสนับสนุน : ศิลป์สุภาษ์ แสนยะมูล, พ่อกุดจี่, อาเค Producer : แม่ชี ดร.ภญ.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน (สร้อย)Continue readingดวงดาวแห่งความซื่อสัตย์ KID

Posted on

นิทานเด็กชายผู้หลงทาง

นิทานเด็กชายผู้หลงทาง นิทานเด็กชายผู้หลงทาง The Lost Boy เรื่อง : พรชัย แสนยะมูล แม่ชี ดร.ภญ.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร ภาพ : กุลธวัช เจริญผล จัดทำโดย มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน

Posted on

นิทานนางฟ้า ซื่อสัตย์กับ แม่มดคดโกง

นิทานนางฟ้า ซื่อสัตย์กับ แม่มดคดโกง The Virtuous Fairy and The Wily Witch นิทานนางฟ้า ซื่อสัตย์กับ แม่มดคดโกง ‘พี่กุดจี่’ : เรื่อง ‘Alexa’ : แปล ‘พี่เอกอีเอ้กเอ้ก : รูป ‘แม่ชี ดร.ภญ.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร’ : บรรณาธิการ จัดทำโดย : มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน

Posted on

“CR[EAT]ILDREN”

“CR[EAT]ILDREN” ผลงานชนะเลิศ ประกวดวีดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ คด (แต่ไม่) โกง ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ตามโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ปี 2561 โดย ทีม RIMNEE มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ www.lomhaijai.org

Posted on

จรรยา Timeline ทีม SJ Production

จรรยา Timeline ทีม SJ Production จรรยา Timeline ผลงานชนะเลิศ ประกวดวีดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ คด (แต่ไม่) โกง ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ตามโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ปี 2561 โดย ทีม SJ Production โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี จรรยา Timeline เป็นภาพยนต์ที่พยายามสื่อถึงการโกงในรูปแบบที่ไม่ใช่การมีทรัพย์สินมาเกี่ยวข้องเท่านั้นContinue readingจรรยา Timeline ทีม SJ Production

Posted on

หนังสั้น “โซเชียลอันตราย ภัยร้าย 4.0” โดย ทีมสเมิร์ฟเปิบข้าวเหนียว

หนังสั้น “โซเชียลอันตราย ภัยร้าย 4.0” โดย ทีมสเมิร์ฟเปิบข้าวเหนียว โซเชียลอันตราย ภัยร้าย 4.0 ผลงานชนะเลิศการประกวด หนังสั้น สะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “รู้เท่า รู้ทัน รู้ป้องกันกลโกง 4.0” ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ตามโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2560 โดย ทีมสเมิร์ฟเปิบข้าวเหนียว โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จว.นครสวรรค์ “สังคมยุคปัจจุบันContinue readingหนังสั้น “โซเชียลอันตราย ภัยร้าย 4.0” โดย ทีมสเมิร์ฟเปิบข้าวเหนียว

Posted on

กิจกรรมหนังสั้น “กลับ” โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

กิจกรรมหนังสั้น “กลับ” โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหัวข้อ “คนดี รู้จักพอ ไม่คอรัปชั่น” ชื่อเรื่อง “กลับ” ผลงานจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และนี่คือ หนึ่งในตัวอย่างกิจกรรม โครงการ “ลมหายใจ ไร้มลทิน” www.facebook.com/lomhaijaimotorexpo www.lomhaijai.org/home.php

Scroll Up