รายละเอียด / ใบสมัคร ปี 2564

POSTER LomHaiJai_2021_PR

รายละเอียดการประกวดฯ ปี 2564

ใบสมัครการประกวดร้องเพลง_คิดดีทำดี ปี 2564

ใบสมัครการประกวดร้องเพลง_คิดดีทำดี ปี 2564

ใบสมัครการประกวดร้องเพลง_ด้วยลมหายใจ ปี 2564

ใบสมัครการประกวดร้องเพลง_ด้วยลมหายใจ ปี 2564

ใบสมัครการประกวดเรียงความ ปี 2564

ใบสมัครการประกวดเรียงความ ปี 2564

ใบสมัครการประกวดวาดภาพศิลปะ ปี 2564

ใบสมัครการประกวดวาดภาพศิลปะ ปี 2564

ใบสมัครการประกวดวิดีโอ ปี 2564

ใบสมัครการประกวดวิดีโอ ปี 2564