รายละเอียด / ใบสมัคร ปี 2565

ดาวน์โหลด

POSTER_LomHaiJai_2022_PR

ดาวน์โหลด

รายละเอียดการประกวดฯ ปี 2565

ดาวน์โหลด

1.หนังสือประทับตรา

ดาวน์โหลด

2.1 ใบสมัครเรียงความ

ดาวน์โหลด

2.1 ใบสมัครเรียงความ

ดาวน์โหลด

2.2 ใบสมัครร้องเพลงคิดดีทำดี

ดาวน์โหลด

2.2 ใบสมัครร้องเพลงคิดดีทำดี

ดาวน์โหลด

2.3 ใบสมัครร้องเพลงด้วยลมหายใจ

ดาวน์โหลด

2.3 ใบสมัครร้องเพลงด้วยลมหายใจ

ดาวน์โหลด

2.4 ใบสมัครวาดภาพ

ดาวน์โหลด

2.4 ใบสมัครวาดภาพ

ดาวน์โหลด

2.5 ใบสมัครวิดีโอคลิป

ดาวน์โหลด

2.5 ใบสมัครวิดีโอคลิป