ด้วยลมหายใจ ที่ไร้มลทิน

 

 

 

 

ขับร้องโดย: ชไมพร ปภัสร์พงษ์ (ปุ๊ก) 
ผู้อำนวยการโครงการลมหายใจไร้มลทิน

อัญมณี มั่งมี (น้ำเพชร) 
ผู้ชนะการประกวดร้องเพลงโครงการลมหายใจไร้มลทิน ปี 2553

แต่งโดย: อ.จิรพรรณ อังศวานนท์