การประกวดต้นฉบับนิทานสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับเด็กและเยาวชน

 

รายละเอียด

 

ประกวดต้นฉบับนิทานสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับเด็กและเยาวชน

หัวข้อ “ความซื่อสัตย์”

· รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่
  เด็กหญิงรุสนี ลาโยด โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล จ.สตูล