ผลงานผู้ชนะเลิศวาดภาพศิลปะรุ่นเยาว์ ปี 2553 จาก โครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน"

 

news 025 2011 art kinder 1

 

 

 

ระดับปฐมวัย
รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายธนพล แคนหนอง
อายุ 6 ปี ชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จ.สระแก้ว

 

 

news 025 2011 art primary 1

 

 

 

 

ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ 
เด็กหญิงสุทธิดา วาจาสิทธิเมฆ 
ชั้น ป. 6 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาอาคาร) จ.กรุงเทพฯ

 

 

 

news 025 2011 art high 1

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า
รางวัลชนะเลิศ 
นายอัรกาน หะยีสาเมาะ ชั้น ม. 6 
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา