ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จับมือ ดย. จัด “ค่ายลมหายใจไร้มลทิน” รุ่นที่ 11

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จับมือ ดย. จัด “ค่ายลมหายใจไร้มลทิน” รุ่นที่ 11

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จับมือ ดย. จัด “ค่ายลมหายใจไร้มลทิน” รุ่นที่ 11 มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน…
“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลการประกวดปี 2565

“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลการประกวดปี 2565

“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลการประกวดปี 2565 มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์…
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2565 ประกาศผลการประกวดฯ ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2565…
“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลการประกวดปี 2564

“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลการประกวดปี 2564

“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลการประกวดปี 2564 มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์…
“ลมหายใจไร้มลทิน” ชวนเยาวชนส่งผลงานประกวด ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

“ลมหายใจไร้มลทิน” ชวนเยาวชนส่งผลงานประกวด ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

  “ลมหายใจไร้มลทิน” ชวนเยาวชนส่งผลงานประกวด ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน”…
“ลมหายใจไร้มลทิน” อบรมครูปฐมวัย เมืองคอน

“ลมหายใจไร้มลทิน” อบรมครูปฐมวัย เมืองคอน

“ลมหายใจไร้มลทิน” อบรมครูปฐมวัย เมืองคอน มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ถ่ายทอดค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต เพิ่มเทคนิค “เล่า…
“เปิดอบรม “ค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทิน” ปี 2563

“เปิดอบรม “ค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทิน” ปี 2563

“เปิดอบรม “ค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทิน” ปี 2563 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับเยาวชน โดยมี…
“ลมหายใจไร้มลทิน” จัดประกวดผลงานเยาวชน ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

“ลมหายใจไร้มลทิน” จัดประกวดผลงานเยาวชน ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

“ลมหายใจไร้มลทิน” จัดประกวดผลงานเยาวชน ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” รณรงค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต…
“ลมหายใจไร้มลทิน” ขยายเครือข่ายซื่อสัตย์สุจริตสู่เมืองคอน

“ลมหายใจไร้มลทิน” ขยายเครือข่ายซื่อสัตย์สุจริตสู่เมืองคอน

“ลมหายใจไร้มลทิน” ขยายเครือข่ายซื่อสัตย์สุจริตสู่เมืองคอน “ชมรมลมหายใจไร้มลทิน” โดยการสนับสนุนของ “มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน” ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช…
มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน รับมอบเงินสนับสนุนจาก วราทิพย์ เชยศักดิ์

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน รับมอบเงินสนับสนุนจาก วราทิพย์ เชยศักดิ์

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน รับมอบเงินสนับสนุนจาก วราทิพย์ เชยศักดิ์ ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน…
“ลมหายใจไร้มลทิน” ขยายเครือข่าย 4 ภาค 5 พื้นที่ ปลูกฝังความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ รักษาสิ่งแวดล้อม

“ลมหายใจไร้มลทิน” ขยายเครือข่าย 4 ภาค 5 พื้นที่ ปลูกฝังความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ รักษาสิ่งแวดล้อม

“ลมหายใจไร้มลทิน” ขยายเครือข่าย 4 ภาค 5 พื้นที่ ปลูกฝังความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ…
“ลมหายใจไร้มลทิน” จัดอบรม “ครูปฐมวัย” หวังปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้เด็กเล็ก

“ลมหายใจไร้มลทิน” จัดอบรม “ครูปฐมวัย” หวังปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้เด็กเล็ก

“ลมหายใจไร้มลทิน” จัดอบรม “ครูปฐมวัย” หวังปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้เด็กเล็ก มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” จัดอบรมครูปฐมวัย จากโรงเรียนภาครัฐ…
ประกาศผลประกวด มอบรางวัลเยาวชน ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2561

ประกาศผลประกวด มอบรางวัลเยาวชน ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2561

ประกาศผลประกวด มอบรางวัลเยาวชน ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2561 “ลมหายใจไร้มลทิน” ประกาศผลประกวด…
ประกาศผลการประกวดกิจกรรมฯ ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2561

ประกาศผลการประกวดกิจกรรมฯ ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2561

ประกาศผลการประกวดกิจกรรมฯ ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2561 ทั้งนี้..มูลนิธิฯ ขอแสดงความยินดีกับเด็กและเยาวชน, โรงเรียน…
“ลมหายใจไร้มลทิน” ติดตามผลการอบรมครูปฐมวัย

“ลมหายใจไร้มลทิน” ติดตามผลการอบรมครูปฐมวัย

“ลมหายใจไร้มลทิน” ติดตามผลการอบรมครูปฐมวัย มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” เยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคุณครูที่ผ่านการอบรมครูปฐมวัยกับทางมูลนิธิฯ  ได้นำเทคนิคการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต…
“ลมหายใจไร้มลทิน” อบรม “ครูปฐมวัย” ถ่ายทอดค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต สู่เด็กเล็ก

“ลมหายใจไร้มลทิน” อบรม “ครูปฐมวัย” ถ่ายทอดค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต สู่เด็กเล็ก

“ลมหายใจไร้มลทิน” อบรม “ครูปฐมวัย” ถ่ายทอดค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต สู่เด็กเล็ก มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” จัดกิจกรรม…
มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดงาน “เธอคือแรงแห่งลมหายใจ” ขอบคุณผู้ร่วมปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตในสังคมไทย

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดงาน “เธอคือแรงแห่งลมหายใจ” ขอบคุณผู้ร่วมปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตในสังคมไทย

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดงาน “เธอคือแรงแห่งลมหายใจ” ขอบคุณผู้ร่วมปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตในสังคมไทย “IMC สื่อสากล” ผู้ก่อตั้ง “มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน”…
เปิดค่าย “ลมหายใจไร้มลทิน” สร้างเครือข่ายเยาวชนหัวใจใสสะอาด

เปิดค่าย “ลมหายใจไร้มลทิน” สร้างเครือข่ายเยาวชนหัวใจใสสะอาด

เปิดค่าย “ลมหายใจไร้มลทิน” สร้างเครือข่ายเยาวชนหัวใจใสสะอาด มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ก้าวสู่ปีที่ 11 จับมือ…
ร่วมกิจกรรมกับ “ลมหายใจไร้มลทิน” สร้างจิตสำนึกซื่อสัตย์สุจริต

ร่วมกิจกรรมกับ “ลมหายใจไร้มลทิน” สร้างจิตสำนึกซื่อสัตย์สุจริต

ร่วมกิจกรรมกับ “ลมหายใจไร้มลทิน” สร้างจิตสำนึกซื่อสัตย์สุจริต อภิชญา-อภิชาตพงศธร     พรชนก-พงศ์พิสุทธิวณิ คุณชไมพร ปภัสร์พงษ์…
“น้องใจใส” ตัวแทนภาพลักษณ์ของ “มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน”

“น้องใจใส” ตัวแทนภาพลักษณ์ของ “มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน”

“น้องใจใส” ตัวแทนภาพลักษณ์ของ “มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน” “มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน” จัดตั้งโดย บริษัท สื่อสากล จำกัด…
มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” เชิญชมการแสดงเยาวชนไทย ณ เวทีศิลปวัฒนธรรม

มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” เชิญชมการแสดงเยาวชนไทย ณ เวทีศิลปวัฒนธรรม

มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” เชิญชมการแสดงเยาวชนไทย ณ เวทีศิลปวัฒนธรรม มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในงาน…
โครงการ”ลมหายใจไร้มลทิน”ก้าวสู่ปีที่ 8 มุ่งมั่น ปลูกฝังเด็กไทย ให้มีหัวใจซื่อสัตย์ รักชาติ ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

โครงการ”ลมหายใจไร้มลทิน”ก้าวสู่ปีที่ 8 มุ่งมั่น ปลูกฝังเด็กไทย ให้มีหัวใจซื่อสัตย์ รักชาติ ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

โครงการ”ลมหายใจไร้มลทิน”ก้าวสู่ปีที่ 8 มุ่งมั่น ปลูกฝังเด็กไทย ให้มีหัวใจซื่อสัตย์ รักชาติ ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ขวัญชัย…
“ลมหายใจไร้มลทิน” ปี 7 ลุยโรดโชว์โรงเรียนสังกัด สพฐ. ปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้เยาวชนไทย

“ลมหายใจไร้มลทิน” ปี 7 ลุยโรดโชว์โรงเรียนสังกัด สพฐ. ปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้เยาวชนไทย

“ลมหายใจไร้มลทิน” ปี 7 ลุยโรดโชว์โรงเรียนสังกัด สพฐ. ปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้เยาวชนไทย “ลมหายใจไร้มลทิน” โครงการเพื่อสังคมของงาน…