วิดีโอ

“Counterfeit” โดย ทีม Fusion Film

“Counterfeit” โดย ทีม Fusion Film

รางวัลชนะเลิศ การประกวดวิดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริต ชีวิตออนไลน์” Season 2 ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า…
“อยากได้” โดย ทีมรักดีมีเดีย

“อยากได้” โดย ทีมรักดีมีเดีย

“อยากได้” โดย ทีมรักดีมีเดีย รางวัลชนะเลิศ การประกวดวิดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริต ชีวิตออนไลน์” ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา…
“สี่สิบบาทนั้น..ของฉันหรือใคร?”

“สี่สิบบาทนั้น..ของฉันหรือใคร?”

“สี่สิบบาทนั้น..ของฉันหรือใคร?” “สี่สิบบาทนั้น..ของฉันหรือใคร?” คือคลิพสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ที่ถูกถ่ายทอดออกมา โดย ทีม Money is on fire…
“วิน (ญาณ)”

“วิน (ญาณ)”

“วิน (ญาณ)” “วิน (ญาน)” คือคลิพสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ที่ถูกถ่ายทอดออกมา โดย ทีม Full house…
“CR[EAT]ILDREN”

“CR[EAT]ILDREN”

“CR[EAT]ILDREN” ผลงานชนะเลิศ ประกวดวีดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ คด (แต่ไม่) โกง ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.)…
หนังสั้น “โซเชียลอันตราย ภัยร้าย 4.0” โดย ทีมสเมิร์ฟเปิบข้าวเหนียว

หนังสั้น “โซเชียลอันตราย ภัยร้าย 4.0” โดย ทีมสเมิร์ฟเปิบข้าวเหนียว

หนังสั้น “โซเชียลอันตราย ภัยร้าย 4.0” โดย ทีมสเมิร์ฟเปิบข้าวเหนียว โซเชียลอันตราย ภัยร้าย 4.0 ผลงานชนะเลิศการประกวด…
กิจกรรมหนังสั้น “กลับ” โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

กิจกรรมหนังสั้น “กลับ” โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

กิจกรรมหนังสั้น “กลับ” โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหัวข้อ “คนดี รู้จักพอ ไม่คอรัปชั่น” ชื่อเรื่อง…