เพลง "คิดดี ทำดี"

เนื้อร้องเพลง "คิดถึง ทำดี"

สำหรับการประกวดร้องเพลงระกอบดนตรีตามเพลง
“คิดดี ทำดี” ระจำปี 2564

เนื้อร้องเพลง "คิดถึง ทำดี"

Version เด็กชาย

เพลง “คิดดี ทำดี” Version เด็กชาย
“คิดดี ทำดี” ระจำปี 2564

เนื้อร้องเพลง "คิดถึง ทำดี"

Version เด็กหญิง

เพลง “คิดดี ทำดี” Version เด็กหญิง
“คิดดี ทำดี” ระจำปี 2564

เนื้อร้องเพลง "คิดถึง ทำดี"

Backing Track

เพลง “คิดดี ทำดี” Backing Track
“คิดดี ทำดี” ระจำปี 2564

Scroll Up