กิจกรรม ปี 2559

การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต รายละเอียด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวด     หัวข้อ “ร่วมคิด…
การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” รายละเอียด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวด ผู้เข้าประกวด      ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น…
การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต รายละเอียด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวด หัวข้อ “หน้าที่ของเด็กไทย” ผู้เข้าประกวด  …
การประกวดหน้งสั้นสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดหน้งสั้นสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดหน้งสั้นสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต รายละเอียด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการประกวด     หัวข้อ “ความซื่อสัตย์” …